Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

l.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1. Przewodniczący Krystyna Subczyńska
2. Z-ca przewodniczącego Drężewska Grażyna
3. Skarbnik Greloch Anna
4. Sekretarz Kamień Monika
5. Członek Sawicki Krzysztof
6. Członek Dąbkowska Iwona
7. Dyrektor szkoły - z głosem doradczym Adam Ochenkowski

 

Składka na fundusz szkolny za rok 2018/2019 wynosi 70,00zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe: 

Santander Bank Polska S.A.  62 1090 2590 0000 0001 3168 4335