Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

l.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1. Przewodniczący Rady Rodziców p.Krystyna Subczyńska
2. Z-ca przewodniczącego p.Sylwia Przychodzeń
3. Skarbnik p.Jadwiga Pawłowska
4. Sekretarz p.Joanna Czartoryjska
5. Członek p.Iwona Sawicka
6. Członek p.Grażyna Drężewska
7. Dyrektor szkoły - z głosem doradczym p.Adam Ochenkowski

 

Składka na fundusz szkolny za rok 2019/2020 wynosi 70,00zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe: 

Santander Bank Polska S.A.  62 1090 2590 0000 0001 3168 4335