Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

l.p. Funkcja Nazwisko i Imię
1. Przewodniczący Anna Kłos
2. Z-ca przewodniczącego Krystyna Subczyńska
3. Skarbnik Monika Kacprzyk
4. Sekretarz Rafał Kluczek
5. Członek Agnieszka Rydzewska
6. Członek Sylwester Górecki
7. Dyrektor szkoły - z głosem doradczym Adam Ochenkowski