Kadra
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Adam Ochenkowski-dyrektor szkoły podstawy przedsiębiorczości
mgr Bożena Dobczyńska język polski
mgr Emilia Zyra wiedza o kulturze
mgr Emilia Zyra język polski, historia i społeczeństwo
mgr Elżbieta Ciborowska historia
mgr Wiesław Białczak wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Parda geografia, przyroda
mgr Ilona Mieszczyńska chemia, przyroda
mgr Bożena Graczyk matematyka
mgr Bożena Graczyk fizyka, przyroda
mgr Ewa Rostkowska biologia, przyroda
mgr Iwona Mościcka wychowanie fizyczne, edukacja wojskowa
mgr Daria Piersa-Lenda pedagog szkolny, bibliotekarz, doradca zawodowy
mgr Rafał Mędelski religia
mgr Monika Augustyniak język niemiecki
mgr Ewelina Bieluch matematyka
mgr Iwona Mościcka edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Daria Piersa - Lenda edukacja artystyczna 
mgr inż. Michał Skwarski informatyka
mgr Daniel Zaręba taktyka i techniki interwencji
mgr Rafał Mędelski wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dalibor Mieszczyński język angielski

podinsp.mgr Mariusz Kozicki

wyznaczeni policjanci przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce

 

edukacja policyjna

lic.Luiza Rutkowska

główny księgowy

Sylwia Bogdańska sprzątaczka