Kadra
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Adam Ochenkowski-dyrektor szkoły podstawy przedsiębiorczości
mgr Bożena Dobczyńska język polski
mgr Emilia Zyra wiedza o kulturze
mgr Emilia Zyra język polski, historia i społeczeństwo
mgr Tomasz Szmitko  historia
mgr Tomasz Szmitko wiedza o społeczeństwie
mgr Piotr Oliwiak geografia, chemia, przyroda
mjr mgr Wiesław Białczak wiedza o wojsku, wiedza o społeczeństwie
mgr Bożena Graczyk matematyka
mgr Bożena Gruszka - Leszczyńska fizyka, przyroda
mgr Ewa Rostkowska biologia, przyroda
mgr Iwona Mościcka wychowanie fizyczne, szkolenie wojskowe
mgr Daria Piersa-Lenda pedagog szkolny, bibliotekarz
mgr Rafał Mędelski religia
mgr Monika Augustyniak język niemiecki
mgr Teresa Gierwicz matematyka
mjr mgr Wiesław Białczak edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Ochenkowska edukacja artystyczna/plastyka
mgr Bożena Graczyk informatyka
mgr Daniel Zaręba taktyka i techniki interwencji
mgr Rafał Mędelski wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dalibor Mieszczyński język angielski

podinsp.mgr Mariusz Kozicki

wyznaczeni policjanci przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce

wiedza o policji

edukacja policyjna

lic.Luiza Rutkowska

główny księgowy

Sylwia Bogdańska sprzątaczka