Kadra
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Adam Ochenkowski-dyrektor szkoły podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
mgr Anna Gabryś język polski, bibliotekarz
mgr Małgorzata Bacławska  historia
mgr mjr Wiesław Białczak  wiedza o społeczeństwie
mgr Izabela Serzysko geografia
mgr Anetta Lisowska chemia, biologia
mgr Dorota Sienkiewicz informatyka
mgr Iwona Mościcka

wychowanie fizyczne, edukacja wojskowa,

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Kościołek fizyka
mgr Arkadiusz Kruczyk religia
mgr Krzysztof Kościołek matematyka
mgr Anna Ochenkowska plastyka 
mgr Mariusz Chorchos taktyka i techniki interwencji
mgr Monika Augustyniak język niemiecki
mgr Małgorzata Grabka język angielski
mgr Katarzyna Mierzejewska

pedagog specjalny, doradca zawodowy,

historia i teraźniejszość 

Marta Nadrowska księgowy
Edyta Ptak sprzątaczka
Janusz Chełstowski woźny