Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

WAŻNY OD  - 27.04.2020r.

KLASA I A   

Wychowawca klasy – mgr Kisiel Małgorzata

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  wych.-fiz. 20  religia  9  takt. i tech.interwencji 20  j.angielski 15  j.polski
8.55-  9.40  wych.-fiz. 20  j.angielski 15  eduk.policyjna  geografia  j.polski
9.50-10.35  chemia 9  geografia  j.niemiecki 9  j.niemiecki  matematyka
10.45-11.30  historia  9  matematyka  historia  wos  godz.wych.
11.45-12.30  plastyka  9  edu.dla bezp.  9  wos  j.polski  eduk.wojskowa
12.40-13.25  religia  9  fizyka  j.polski 9  informat. gr.I 16  historia
13.35-14.20  j.angielski  9  biologia 9  matematyka  infomat. gr.II 16
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, 

KLASA I b

 Wychowawca klasy – mgr Kocoń Monika

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  podst.przeds. 13  geografia 13  j.polski 15  geografia 13  matematyka 13
8.55-  9.40  chemia 13  religia 13  takt.i tech. interwencji 20  j.angielski 13  eduk. wojskowa 13
9.50-10.35  wych.-fiz. 20  j.angielski 13  historia 13  matematyka 13  j.polski 13
10.45-11.30  wych.-fiz. 20

 j.angielski

13  j.niemiecki 13  j.niemiecki 13  edu.dla bezp. 13
11.45-12.30  wos 13  matematyka 13  j.polski 13  godz. wych. 13  wok 13
12.40-13.25  historia 13  biologia 13  matematyka 13  j.polski 13  informat.gr.II 16
13.35-14.20  religia 13  fizyka  13   informat.gr.I 16
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA II a

Wychowawca klasy – mgr Jachna Marek

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-8.45

 matematyka 

1  j.angielski 1  eduk. policyjna 1 matematyka  1 j.polski  1

8.55- 9.40

 wos

1  geografia 1  j.polski 1 j.niemiecki  1 j.polski  1
9.50-10.35

 geografia

1  wych.-fiz. 20  takt. i tech. interwencji 20 geografia  1 eduk. wojskowa 1
10.45-11.30 geografia  1  wych.-fiz. 20 historia i społeczeństwo  1 j.angielski  1 godz. wych. 1
11.45-12.30 religia  1  j.polski 1 matematyka  1 j.niemiecki 1 matematyka 1
12.40-13.25 eduk.art. plastyka 1  matematyka 1 wos  1 historia i społeczeństwo  1 j.angielski 1
13.35-14.20      podst.przeds. 1 religia  1 wos 1
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA II b

Wychowawca klasy – mgr Chojnowska Edyta

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 przyroda/ chemia 11 wych.-fiz. 11 j.polski 11 j.niemiecki 11 eduk. wojskowa  11
8.55-  9.40 matematyka 11  wych.-fiz. 11 wos 11  matematyka 11  matematyka 11
9.50-10.35  wos 11  j.polski 11 eduk. policyjna 11 j.angielski 15  j.polski 11
10.45-11.30 historia 11 j.polski 11 takt. i tech. interwencji 20 matematyka 11  godz. wych. 11
11.45-12.30

 historia

11

przyroda/

biologia

11  j.polski 11 wos 11  j.angielski 15
12.40-13.25  j.angielski 11  podst.przeds. 11 j.niemiecki 11 historia 11  religia 11
13.35-14.20  eduk.art. plastyka 11  matematyka 11  historia 11 religia  11
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

printer 11 PLAN DO WYDRUKU