Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

WAŻNY OD  - 11.02.2019r.

KLASA I A   Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki (wojskowo policyjny )

Wychowawca klasy – mgr Małgorzata Parda

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  wych-fiz 20  podst. przedsięb.  9  j.polski 9 geografia   edu.wojskowa
8.55-  9.40  wych-fiz 20  j.angielski 15  j.polski  religia  historia
9.50-10.35  geografia 9  j.polski  j.niemiecki 9  WOK  matematyka
10.45-11.30  matematyka  9  wos  fizyka  j.angielski 15  godz.wych.
11.45-12.30  edu.dla bezp.  9  j.angielski 15  historia  edu.wojskowa  j.niemiecki
12.40-13.25  religia  9  biologia  takt. i tech. interw. 20  informatyka gr.I 16  j.polski
13.35-14.20  chemia  9 matematyka 9  matematyka      informatyka gr.II 16
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, 

KLASA I B    Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny).

 Wychowawca klasy – mgr Ewelina Bieluch

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  j.angielski 15  j.angielski 15  matematyka 11  j.angielski 15  j.polski 11
8.55-  9.40  geografia 11  podst.przedsięb. 11  takt. i tech. interw. 20  fizyka 11  edu. wojskowa 11
9.50-10.35  wych-fiz 20  WOS 11   religia 11  historia 11   historia 11
10.45-11.30  wych-fiz 20 

 matematyka

11 edu.dla bezp. 11  j.polski 11   godz.wych.  11
11.45-12.30  chemia 11   biologia 11 j.niemiecki  11  matematyka 11   geografia 11
12.40-13.25  matematyka 11  j.polski 11  j.polski 11  edu. wojskowa 11  informatyka gr.II   16
13.35-14.20  religia 11 j.niemiecki 11   WOK 11  informatyka gr.I 16
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA II A         Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki ( wojskowo-policyjny).

Wychowawca klasy – mgr Emilia Zyra

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  geografia 5  wych-fiz 20  edukacja policyjna 5  WOS 5 WOS 5
8.55-  9.40  j.angielski 15  wych-fiz 20  podst.przedsięb. 5  historia i społeczeństwo 5  j.polski 5
9.50-10.35  matematyka 5  j.angielski 5  takt. i tech. interw. 20  geografia 5  edu. wojskowa 5
10.45-11.30  WOS 5  religia 5  religia 5  j.niemiecki 5  godz.wych. 5
11.45-12.30  geografia 5  historia i społeczeństwo  5  j.polski 5  j.angielski 15  matematyka 5
12.40-13.25  j.niemiecki 5 matematyka 5  matematyka 5 matematyka 5  geografia 5
13.35-14.20  j.polski 5 j.polski 5    5  eduk.artystyczna 5  j.polski  
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA II B  Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny )

Wychowawca klasy – mgr Wiesław Białczak

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  j.polski 13  edu. artyst. 13  podst. przedsięb. 13  religia 13  historia 13
8.55-  9.40  WOS 13 historia 13  edukacja policyjna 13 WOS 13  WOS 13
9.50-10.35  j.angielski 15  wych-fiz 20  j.polski 13  j.angielski 15  j.angielski 15
10.45-11.30 j.polski 13  wych-fiz 20  takt. i tech. interw. 20 matematyka 13  godz.wych. 13
11.45-12.30  matematyka 13  matematyka 13  edu. wojskowa 13 historia 13 religia 13
12.40-13.25  przyroda - chemia 13  j.niemiecki 13  j.niemiecki 13  j.polski 13  matematyka 13
13.35-14.20    przyroda - biologia    historia 13  j.polski 13  matematyka  13
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

   

KLASA  III A           Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki ( wojskowo - policyjny).

Wychowawca klasy – mgr Iwona Mościcka

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  WOS 1  j.polski 1  j.angielski 15  wych-fiz 20  j.angielski 15
8.55-  9.40  matematyka 1  j.polski 1  matematyka 1  wych-fiz 20  matematyka 1
9.50-10.35  religia 1  matematyka 1  matematyka 1 matematyka  1  historia i społeczeństwo 1
10.45-11.30  geografia 1  j.angielski 1  j.polski 1  geografia 1  godz.wych. 1
11.45-12.30  j.niemiecki 1  WOS 1  takt. i tech. interw. 1 j.niemiecki 1 j.polski 1
12.40-13.25  j.polski 1  religia 1  edu. wojskowa 1      WOS 1
13.35-14.20                geografia 1
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA  III B  Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny).

Wychowawca klasy – mgr Monika Augustyniak

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  matematyka 12  matematyka 12  takt. i tech. interw. 20  matematyka 12  matematyka 12
8.55-  9.40  j.polski 12  matematyka 12  j.angielski 15  j.angielski 15  j.angielski 15
9.50-10.35  WOS 12  historia 12  edu. wojskowa 12  wych-fiz 20  WOS 12
10.45-11.30  religia 12  j.polski 12  j.niemiecki 12  wych-fiz 20  godz.wych. 12
11.45-12.30  j.polski 12  j.niemiecki 12  matematyka 12  j.polski 12  historia 12
12.40-13.25  przyroda - geografia 12  WOS 12  historia     12  religia 12
13.35-14.20  przyroda- fizyka    
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

printer 11 PLAN DO WYDRUKU

 

Rozkład zajęć został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2018r.