Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

WAŻNY OD  - 29.04.2019r.

KLASA I A   Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki (wojskowo policyjny )

Wychowawca klasy – mgr Małgorzata Parda

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  wych-fiz 20  podst. przedsięb.  9  j.polski 9  j.angielski  edu.wojskowa
8.55-  9.40  wych-fiz 20  j.angielski 15  j.polski  religia  j.angielski
9.50-10.35  geografia 9  j.polski  j.niemiecki 9  WOK j.polski
10.45-11.30  matematyka  9  wos  fizyka  j.niemiecki 15  godz.wych.
11.45-12.30  edu.dla bezp.  9  geografia 15  takt. i tech. interw.  edu.wojskowa historia
12.40-13.25  religia  9  biologia historia 20  informatyka gr.I 16  matematyka
13.35-14.20  chemia  9 matematyka 9  matematyka      informatyka gr.II 16
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, 

KLASA I B    Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny).

 Wychowawca klasy – mgr Bożena Graczyk

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  j.angielski 15  j.angielski 15  j.niemiecki 11  j.polski 15  j.polski 11
8.55-  9.40  matematyka 11  podst.przedsięb. 11  takt. i tech. interw. 20  j.angielski 11  edu. wojskowa 11
9.50-10.35  wych-fiz 20  WOS 11   religia 11  historia 11   historia 11
10.45-11.30  wych-fiz 20 

 matematyka

11 WOK 11  fizyka 11   godz.wych.  11
11.45-12.30  chemia 11   biologia 11 matematyka  11  matematyka 11   geografia 11
12.40-13.25  geografia 11  j.polski 11  j.polski 11  edu. wojskowa 11  informatyka gr.II   16
13.35-14.20  religia 11 j.niemiecki 11   edu.dla bezp. 11  informatyka gr.I 16
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA II A         Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki ( wojskowo-policyjny).

Wychowawca klasy – mgr Emilia Zyra

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  WOS 5  wych-fiz 20  edukacja policyjna 5  WOS 5 WOS 5
8.55-  9.40  j.angielski 15  wych-fiz 20  j.niemiecki 5  historia i społeczeństwo 5  j.polski 5
9.50-10.35  matematyka 5  j.angielski 5  takt. i tech. interw. 20 religia 5  edu. wojskowa 5
10.45-11.30  geografia 5  j.polski 5  religia 5  j.angielski 5  godz.wych. 5
11.45-12.30  geografia 5 j.polski  5  j.polski 5  j.niemiecki 15  matematyka 5
12.40-13.25  j.polski 5 matematyka 5  matematyka 5 matematyka 5  geografia 5
13.35-14.20   5 hist. i społ. 5  podst.przedsięb.  5  eduk.artystyczna 5  geografia  5
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

KLASA II B  Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny )

Wychowawca klasy – mgr Wiesław Białczak

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45  matematyka 13  edu. artyst. 13  podst. przedsięb. 13  religia 13  historia 13
8.55-  9.40  WOS 13 j.polski 13  edukacja policyjna 13 WOS 13  WOS 13
9.50-10.35  j.angielski 15  wych-fiz 20  j.polski 13  j.angielski 15  matematyka 15
10.45-11.30 j.polski 13  wych-fiz 20  takt. i tech. interw. 20 historia 13  godz.wych. 13
11.45-12.30

 j.polski

13  matematyka 13  religia 13 historia 13 j.polski 13
12.40-13.25  przyroda - chemia 13  j.niemiecki 13 edu. wojskowa 13  j.niemiecki 13 j.angielski 13
13.35-14.20    przyroda - biologia    historia 13  matematyka 13  matematyka  13
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie

   

 

printer 11 PLAN DO WYDRUKU

 

Rozkład zajęć został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2018r.