Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

WAŻNY OD  - 01 września 2017 r.       zmiany od 30 kwietnia 2018r.

KLASA I A   Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki (wojskowo policyjny )

Wychowawca klasy – mgr Bożena Graczyk

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 geografia 11 j.angielski 15 takt.interwencji 20 matematyka 11 j.angielski 15
8.55-  9.40 matematyka 11 j.polski 11 wow 11 j.niemiecki 11 szkol.wojsk. 11
9.50-10.35 wych.-fiz. 20 chemia 11 wos 11 wok 11 eduk.dla bezp. 20
10.45-11.30 wych.-fiz. 20 matematyka 11 matematyka 11 j.polski 11 historia 11
11.45-12.30 j.angielski 15 geografia 11 fizyka 11 j.polski 11 godz.wych. 11
12.40-13.25 informat.gr.I 16 podst.przed. 11 j.polski 11 religia 11 j.niemiecki 11
13.35-14.20 biologia 11 historia 11 j.angielski 11 informat.gr.II 16
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, wow – wiedza o wojsku

KLASA I B    Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny).

 Wychowawca klasy – mgr Tomasz Szmitko

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 wych.-fiz. 20 j.polski 13 wow 13 j.niemiecki 15 eduk.dla bezp. 13
8.55-  9.40 wych.-fiz. 20 chemia 13 takt.interwencji 20 wok 13 geografia 13
9.50-10.35 matematyka 13 j.polski 13 matematyka 13 matematyka 13 szkol.wojsk. 20
10.45-11.30 j.polski 13 geografia 13 fizyka 13 historia 13 j.angielski 15
11.45-12.30 j.niemiecki 15 biologia 13 religia 13 matematyka 13 godz.wych. 13
12.40-13.25 j.angielski 13 wos 13 historia 13 j.angielski 13 informat.gr.II 16
13.35-14.20 informat.gr.I 16 podst.przed. 13 j.polski 13 religia 13
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, wow – wiedza o wojsku

KLASA II A         Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki ( wojskowo-policyjny).

Wychowawca klasy – mgr Iwona Mościcka

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 wos 1 geografia 1 matematyka 1 wych.-fiz. 20 geografia 1
8.55-  9.40 geografia 1 edu.art.plast. 1 wiedza o policji 1 wych.-fiz. 20 j.angielsski 15
9.50-10.35 hist. i społ. 1 matematyka 1 takt.interwencji 20 wos 1 matematyka 1
10.45-11.30 matematyka 1 j.polski 1 j.polski 1 matematyka 1 szkol.wojsk. 20
11.45-12.30 j.polski 1 j.polski 1 hist. i społ. 1 j.angielski 15 godz.wych. 1
12.40-13.25 religia 1 j.niemiecki 1 j.angielski 15 wos 1 j.polski 1
13.35-14.20 podst.przeds. 1 wow 1 religia 1 geografia 1 j.miemiecki 1
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, wow – wiedza o wojsku.

KLASA II B  Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny )

Wychowawca klasy – mgr Monika Augustyniak

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 j.polski 12 edu.art.plast. 12 wiedza o policji 12 j.polski 12 szkol.wojsk. 20
8.55-  9.40 j.polski 12 j.angielski 15 matematyka 12 matematyka 12 wow 12
9.50-10.35 historia 12 historia 12 j.polski 12 wych.-fiz. 20 hostoria 12
10.45-11.30 j.niemiecki 12 wos 12 takt.interwencji 20 wych.-fiz. 20 matematyka 12
11.45-12.30 matematyka 12 matematyka 12 historia 12 religia 12 godz.wych. 12
12.40-13.25 podst.przeds. 12 przyroda/biol. 12 religia 12 przyroda chemia 12 wos 12
13.35-14.20 j.angielski 15 j.niemiecki 12 j.angielski 15 wos 12 j.polski 12
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, wow – wiedza o wojsku

   

KLASA  III A           Profil – w zakresie rozszerzonym z geografii, wos, matematyki ( wojskowo - policyjny).

Wychowawca klasy – mgr Emilia Zyra

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 religia 5 wych.-fiz. 20 wiedza o społ. 5 matematyka 5 wow 5
8.55-  9.40 j.niemiecki 5 wych.-fiz. 20 matematyka 5 matematyka 5 j.angielski 15
9.50-10.35 j.angielski 15 matematyka 5 j.polski 5 historia 5 wos 5
10.45-11.30 wiedza o społ. 5 matematyka 5 przyroda/fizyka 5 j.angielski 15 j.polski 5
11.45-12.30 szkol.wojsk. 20 historia 5 takt.interwencji 20 przyr.geograf. 5 godz.wych. 5
12.40-13.25 historia 5 j.polski 5 j.niemiecki 5 religia 5
13.35-14.20 j.polski 5 j.polski 5
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, wow – wiedza o wojsku

KLASA  III B  Profil – w zakresie rozszerzonym z historii, wos, matematyki (wojskowo – policyjny).

Wychowawca klasy – mgr mjr rez. Wiesław Białczak

Czas trwania

lekcji

od-do

  Poniedziałek

       Wtorek

       Środa

      Czwartek

      Piątek

8.00-  8.45 j.niemiecki 9 matematyka 9 j.polski 9 j.angielski 15 historia 9
8.55-  9.40 przyr.geograf. 9 matematyka 9 historia 9 wos 9 j.polski 9
9.50-10.35 historia 9 wych.-fiz. 20 matematyka 9 matematyka 9 j.polski 9
10.45-11.30 j.angielski 15 wych.-fiz. 20 religia 9 matematyka 9 wos 9
11.45-12.30 wiedza o społ. 9 j.polski 9 przyroda/fizyka 9 religia 9 godz.wych. 9
12.40-13.25 szkol.wojsk. 20 j.niemiecki 9 takt.interwencji 20 j.polski 9 j.angielski 15
13.35-14.20 wow 9
14.30-15.15
15.25-16.10

wok – wiedza o kulturze, wos – wiedza o społeczeństwie, wdż – wychowanie do życia w rodzinie, wow – wiedza o wojsku

printer 11 PLAN DO WYDRUKU

 

Rozkład zajęć został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Uwaga maturzyści !

Do dnia 30 września 2017 r. należy złożyć do wychowawcy klasy wypełnione deklaracje maturalne. Naniesienie poprawek w deklaracjach do 7.02.2018 r. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, j. niemieckiego i przedmiotów dodatkowych będą zorganizowane w ramach zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu ( wyodrębnione godziny do przygotowania do egzaminu maturalnego). Zajęcia przygotowujące do matury powinny rozpocząć się od 05.09.2017r. w ramach przydzielonych godzin w ramowym planie nauczania zgodnie z rozporządzeniem MEN. W planach realizacji programu nauczania nauczyciele wyodrębnią godziny, które będą przeznaczone na powtórkę materiału z kl. I-II w celu przygotowania do matury. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w ramach pensum nauczyciela i mogą odbywać się, jeżeli grupa chętnych uczniów będzie wynosić, co najmniej 10 uczniów (Statut II SLO).

                                                                                            DYREKTOR SZKOŁY

( - ) mgr Adam Ochenkowski