Klasy mundurowe

 


 PROFIL WOJSKOWO-POLICYJNY

AKT ŚLUBOWANIA

Ja, uczeń II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce świadom podejmowanych obowiązków kadeta klasy wojskowo – policyjnej ślubuję:

- służyć społeczności szkolnej,

- przestrzegać regulaminu szkoły,

- wspierać słabszych i potrzebujących,

- stać na straży honoru,

- dbać o godność i dobre imię szkoły,

- strzec honoru kadeta oraz przestrzegać zasad etyki służb mundurowych.

Wykonując powierzone mi zadania ślubuję przestrzegać prawa i dyscypliny służbowej, przeciwstawiać się przejawom agresji i nietolerancji oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję postępować honorowo i zgodnie z zasadami dobrych obyczajów, mając zawsze na względzie szacunek dla innych ludzi.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

Jesteśmy żołnierzamy Wojsk Obrony Terytorialnej - prezentacja

 


Regulamin klasy mundurowej 

Regulamin Oddziału Przygotowania Wojskowego

Certyfikat ukończenia szkoły o profilu wojskowo-policyjnym 

Regulamin klasy mundurowej (Ministerstwo Obrony Narodowej)

Regulamin klasy mundurowej - załącznik graficzny 

Orzeł KW - wzór jpg

Orzeł KW - wzór pdf

Rozporządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej z dn. 29 lutego 2016r. 

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI 


 Zapraszamy do GALERII SZKOŁY