Kierunki

Propozycja profili kształcenia w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce w roku szkolnym 2018/2019.

1. Wojskowo – policyjny ( rozszerz.- historia lub geografia , wiedza o społeczeństwie, matematyka); p.uzupełniające- przyroda lub historia i społeczeństwo, edukacja artystyczna, p. dodatkowe- wiedza o wojsku, wiedza o policji, samoobrona/taktyka i technika interwencji. Współpraca z: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Akademią Sztuki Wojennej, 15.Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, Wojskowym Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim k/Orzysza, 8.Szczycieńskim Batalionem Radiotechnicznym w Lipowcu k/Szczytna, Zakładem Karnym w Przytułach Starych, Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, Federacją Organizacji Proobronnych  - 1 oddz.

2. Matematyczno - fizyczny ( p. rozszerzone- matematyka, fizyka, informatyka); p.uzupełniające- historia i społeczeństwo, edukacja artystyczna; p.dodatkowe- programowanie komputerowe – 1 oddz.

3. Humanistyczny (p. rozszerz. - j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie); p.uzupełniające - przyroda, edukacja artystyczna; p. dodatkowe - warsztaty dziennikarskie – 1 oddz.

4. Zdrowie środowiskowe ( p. rozszerzone - biologia, chemia, matematyka); p.uzupełniające- historia i społeczeństwo, edukacja artystyczna; p.dodatkowe- promocja zdrowia, język łaciński – 1 oddz. II Społeczne LO im. Toniego Halika dnia 30.08.2017 r. otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 Zapraszamy do Rekrutacji