Rodzina_polonijna 2019

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej "Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społeczenych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce."

Projekt wymiany młodzieży pomiędzy polską szkołą - Gimnazjum w Trokach na Litwie a II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce w 2019 roku.