Szkoła partnerska

Gimnazjum w Trokach (Litwa)

budynek

logo gimnazjum

 

Gimnazjum w Trokach

ul. Birutes 44

Lt-21117 Trakaj

http://gimnazija.trakai.lm.lt

 

 

Nasza współpraca z Polską Szkołą w Trokach na Litwie trwa od wielu lat, bo już od 1 września 2003r. Wówczas dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce Pan Adam Ochenkowski podpisał z dyrektorem Polskiej Szkoły w Trokach Panem Marianem Kuzborskim porozumienie o współpracy obu szkół.

20211209 120642

 

20211209 141124

 

 

Warto wspomnieć, że przez te wszystkie lata współpraca układała się wzorowo, kontakty pomiędzy pracownikami po obu stronach granicy były zawsze serdeczne a przyjaźnie przeniosły się także na grunt prywatny.

20211209 114805

 20211209 141113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20211209 141747

20211209 141756

20211209 141812

20211209 141839

 

W latach 2018-2019 wraz z Gimnazjum w Trokach realizowaliśmy projekt MEN wymiany młodzieży „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Uczniowie obu szkół realizowali razem zaplanowane zadania i projekty a uczniowie z Litwy mieli okazję doskonalić język polski, tym bardziej, że nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie pomiędzy młodzieżą.

Rodzina polonijna2019 23

rodzina polonijna2019 13

Galeria "Rodzina polinijna..." 2018        Galeria "Rodzina polonijna..."2019

W maju 2019 roku młodzież i nauczyciele z Gimnazjum w Trokach towarzyszyli nam w tak ważnej chwili jak obchody 25-lecia naszej szkoły.

25 lecie IISLO 2

 

W roku 2020r. nauczyciele naszej szkoły prowadzili warsztaty doskonalące zawodowo dla swoich litewskich kolegów z Gimnazjum w Trokach w ramach projektu MEN Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.