Symbole szkoły

Symbole II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce

 

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji- właściwych postaw jego poszanowania. Sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie.

Sztandar II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce jest w kształcie prostokąta o wymiarach 110cm x 95cm. Wykonany został z atłasowej żorżety.

Awers stanowi barwa czerwona, na którym wyhaftowano srebrną nicią Orła w koronie oraz wyhaftowano złotą nicią napis II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Toniego Halika w Ostrołęce.

 sztandar2

Rewers o barwie białej zdobi napis: „Życie jest największą przygodą” i daty 1994-1999, który  wyhaftowano złotą nicią oraz wizerunek Patrona Szkoły. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami. 

sztandar 1

Sztandar został poświęcony w dniu 28 maja 1999 roku w Kościele poklasztornym im.Antoniego Padewskiego na uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks.Witolda Brulińskiego Dziekana Parafii w pierwszą rocznicę śmierci Toniego Halika.

 

Rodzicami chrzestnymi zostali:

 1. Prezydent Miasta Ostrołęki - Arkadiusz Czartoryski

 8. Rada Rodziców II SLO - Tadeusz Więckowski               

 2. Starosta Powiatu - Stanisław Kubeł 9. Szkolny Parlament Uczniowski - Karolina Kuczyńska 
3. Przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Kotowski 10. Proboszcz Parafii - ks. Witold Bruliński
4. Elżbieta Dzikowska - żona Tonego Halika 11. "TROS" Choromańscy i Jastrzębscy
5. Poseł na Sejmn RP - Henryk Dykty 12. "Hydro-Instal" Beata i Tadeusz Sierutowie
6. Sekretarz Toniego Halika - Henryk Tomczyk 13. Serwis "DAEWOO" - Adam Pełtak
7. Pracownik Toniego Halika - Alfreda Kraj 14. Dyrektor IISLO - Adam Ochenkowski

 

Sztandar został przekazany przez Radę Rodziców w składzie: Ryszard Słomka - chorąży sztandaru, Regina Laskowska, Ewa Pasymowska, podczas uroczystej Mszy Świętej dyrektorowi szkoły Adamowi Ochenkowskiemu.

Powicenie sztandaru szkoy

Sztandar został wręczony pierwszemu pocztowi sztandarowemu przez dyrektora szkoły mgr Adama Ochenkowskiego, który odebrał od uczniów ślubowanie.

Pierwszy poczet sztandarowy stanowili uczniowie kl.IIIb: - Kamil Romanowski - chorąży sztandaru, - Katarzyna Kraska, Katarzyna Lachowska.

Przekazanie uczniom sztandaru

Miejscem przechowywania sztandaru jest gablota okolicznościowa usytuowana przy kancelarii szkoły.

Fundatorem sztandaru byli rodzice i uczniowie naszej szkoły z roczników 1995 - 1999 z okazji jubileuszu 5-lecia szkoły.

Nosząc w sercu osobę naszego patrona Wielkiego Polaka i odkrywcy świata, przyjaciela dzieci i młodzieży, chcemy okazać się godni tego sztandaru.

Akt erekcyjny podpisali rodzice chrzestni.

Z okazji 10-lecia szkoły w dniu 15 grudnia 2004 roku została ufundowana Tablica upamiętniająca wraz z popiersiem Toniego Halika i napisem: „1921 - 1998, Tony Halik - podróżnik, dziennikarz, filmowiec, pisarz, Patron II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce". Na dole tablicy rzeźba plecaka - symbolu wędrówki i podróży.

Pamiątkę ufundowali rodzice i uczniowie II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce wraz z żoną Patrona Elżbietą Dzikowską. Płaskorzeźba wykonana została z odlewu brązu. Tablicę za niezmiernie niską kwotę wykonał światowej sławy rzeźbiarz prof.Gustaw Zemła, serdeczny Przyjaciel Toniego Halika. Została ona poświęcona przez ks.Cezarego Lipskiego z Parafii Klasztor w dniu uroczystości obchodów jubileuszu szkoły. Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Elżbieta Dzikowska i prof.Gustaw Zemła. 

 tablica halik

Z okazji 15-lecia szkoły w dniu 30 maja 2009 roku wystąpił zespół "Catawba", który zaprezentował moc atrakcji tańców indiańskich.

15 lecie 2SLO 30.05.2009120

 

Z okazji porcelanowego jubileuszu 20-lecia funkcjonowania II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce dnia 9 kwietnia 2014 roku powstał Las Pamięci Toniego Halika położony w Leśnictwie Przystań  o powierzchni 0,42 ha o łącznej liczbie sadzonek 2400. Las został posadzony w następstwie porozumienia zawartego pomiędzy Nadleśnictwem Ostrołęka reprezentowanym przez nadleśniczego mgr inż.Zdzisława Gadomskiego oraz II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika  w Ostrołęce  reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Adama Ochenkowskiego.

Tego zacnego czynu dokonało 43 przedstawicieli społeczności uczniowskiej pod opieką 6 nauczycieli i wychowawców.

 laspamieci

Niech to wyjątkowe przedsięwzięcie stanowi chlubę i niepowtarzanym pomnik potencjału społeczności II Społecznego LO im. Toniego Halika w Ostrołęce.

Akt erekcyjny uroczyście podpisali:

1. Z ramienia Nadleśnictwa Ostrołęka i Leśnictwa Przystań: z-ca nadleśniczego mgr inż. Krzysztof Świętojański, mgr inż.Hubert Pawelec, mgr inż.Andrzej Oleszczak.

2. Z ramienia II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im.Toniego Halika w Ostrołęce:

  • dyrektor szkoły mgr Adam Ochenkowski,
  • nauczyciele i wychowawcy: mgr Iwona Mościcka, mgr Anna Jarnutowska, mgr Tomasz Szmitko, mgr Joanna Kazimierczyk, mgr Marta Zyśk, mgr Rafał Mędelski
  • oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej: Izabela Szewczyk, Paulina Kubeł, Dominika Dudek, Ewa Mamajek, Patryk Gałązka, Marta Walewska, Małgorzata Żebrowska, Magdalena Kruczyk, Katarzyna Baczewska, Wioleta Wróbel, Anna Grabińska, Robert Czajkowski, Adrian Szymański, Dominik Tomaszewski, Martyna Gołębiewska, Jolanta Ziemak, Bartłomiej Kępisty, Dominik Bartkowski, Ewelina Nurczyk, Gabriela Ciszewska, Lidia Damięcka, Anna Polkowska, Katarzyna Zamielska, Krzysztof Głażewski, Sebastian Szymaniak, Bartosz Ochenkowski, Justyna Rutka, Marlena Walczak, Cezary Dobkowski, Daniel Przyborowski, Hubert Choromański.

Akt erekcyjny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

DSCF9790

Las Pamięci 2014r.

 lashalika

 Powyżej Las Pamięci w czerwcu 2017r

44Las Halika 2018

Las Pamięci 19.02.2018r.

 

tarcza na 25 lat 

Z okazji srebrnego jubileuszu 25-lecia funkcjonowania II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce dnia 30 maja 2019 roku odbył się Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Ostrołęckim Centrum Kultury, 

25 lecie IISLO 44

wręczono wyróżnionym przyjaciołom szkoły odznaki: "Za Zasługi na rzecz II Społecznego LO im. Toniego Halika w Ostrołęce", odznaka

wystąpienie Pani Elżbiety Dzikowskiej, Spotkanie nauczycieli, młodzieży, rodziców i mieszkańców Ostrołęki z Panią Elżbietą Dzikowską- podróże świata, promocja książek autorskich.

25 lecie IISLO 201

Elżbieta Dzikowska, 25-lecie IISpołecznego LO 2019r.