Ogólnopolska olimpiada wiedzy o prawie

temidaII Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęka od ponad dwudziestu lat jest organizatorem interdyscyplinarnej olimpiady z zakresu prawa. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadziliśmy 24 edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Laureaci i finaliści Olimpiady mogą rozpocząć studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym na 12 uczelniach wyższych w Polsce, są to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubeski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Ekonimii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Patronat organizacyjny nad Olimpiadą objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Olimpiada składa się z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Kolejne etapy są rozgrywane odpowiednio: w szkołach na terenie całego kraju, komitetach okręgowych - w każdym województwie jest powołany Komitet Okręgowy oraz etap centralny w siedzibie Komitetu Głównego, czyli w II Społecznym LO w Ostrołęce.

Co roku 1 września na stronie olimpiady jest publikowany nowy Regulamin na dany rok szkolny.

Zapraszamy na stronę Olimpiady:

olimpiada baner