Aktualności

9Rozpoczecie roku 2019 2020 25Po dwóch miesiącach beztroskiego leniuchowania rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2019/2020. Tradycyjnie rozpoczął się Mszą św. w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego (Klasztor). Następnie o godz.930 cała społeczność szkolna zebrała się w szkolnej sali gimnastycznej. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor szkoły Adam Ochenkowski przywitał zgromadzonych gości: przedstawiciela dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen.bryg. Norberta Iwanowskiego w osobie ppłk Radosława Bernaciaka - dowódcę 15. Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu, przedstawiciela dowódcy 8.batalionu radiotechnicznego w Lipowcu k. Szczytna ppłk Leszka Ślimaka w osobie kpt. Huberta Jarząbka oraz przedstawiciela Rady Rodziców panią Krystynę Subczyńską.

W swoim przemówieniu wspomniał o przemianach we współczesnym świecie oraz o reformie oświaty i projekcie MEN: "Rodzina polonijna..., wymiana młodzieży pomiędzy polskim Gimnazjum w Trokach na Litwie, a II SLO w Ostrołęce", którego II etap szkoła będzie kontynuować w tym roku szkolnym. W słowach skierowanych do młodzieży zwrócił uwagę na chęć poznawania i ciekawości oraz realizacji młodzieńczych pasji. Przytoczył słowa Ryszarda Kapuścińskiego: Człowiek, który przestaje się dziwić jest wydrążony, ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było i nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze – uroda życia”, które doskonale ukazują istotę naszej egzystencji. Życzył uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo tylko wtedy można osiągnąć wiele sukcesów. Nauczycielom jak najmniej kłopotów i problemów, dużo satysfakcji  a rodzicom dobrej współpracy z dyrekcją i całą szkołą. W tym miejscu także poprosił o zabranie głosu uczennicę klasy IIa Julię Prusik, która w ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią i w nagrodę wyjechała na do Londynu na wakacyjny kurs językowy. Uczennica podzieliła się swoimi refleksjami, opowiedziała o swoim pobycie w Anglii i możliwościach, jakie daje takie doświadczenie.

9Rozpoczecie roku 2019 2020 7Kolejnym elementem dzisiejszej uroczystości było ślubowanie klas pierwszych mundurowych oraz wręczenie legitymacji młodzieży, która w tym roku rozpoczyna naukę w II SLO. W dalszej części głos zabrała pani Krystyna Subczyńska - przedstawiciel Rady Rodziców. Przewodnicząca mówiła o walce o oceny, ponieważ to nauka jest sensem pobytu w szkole i ważną częścią życia młodych ludzi, nauczycielom życzyła cierpliwości i wytrwałości. W dalszej kolejności głos zabrali przybyli przedstawiciele służb mundurowych, którzy życzyli wytrwałości w pracy, pierwszakom szybkiej adaptacji w szkole, kształtowania własnych postaw oraz szacunku i godności dla munduru.

Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez nauczycieli języka polskiego i młodzież klas drugich i trzecich. Część artystyczna przede wszystkim poświęcona była osiemdziesiątej  rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie w pięknych recytacjach i śpiewie oddali hołd żołnierzom i ludności cywilnej walczącej z okupantem o honor i wolność ojczyzny. „Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Ponieśliśmy wielkie ofiary. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.”

Pierwszy dzień w szkole zakończył się spotkaniem wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych.

Zapraszamy do GALERII