Aktualności

55Oboz Orzysz2019 9W dniach 6–9 maja 2019r. uczniowie z klas pierwszych i drugich uczestniczyli w obozie kondycyjno-szkoleniowym w Orzyszu, zorganizowanym w ramach szkolenia wojskowego. Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości dowódców: 15.Mazurskiego Batalionu Saperów ppłk.Radosława Bernaciaka oraz dowódcy Ośrodka Szkoleniowego Wojsk Lądowych płk.Jarosława Wyszeckiego, logistyce pana dyrektora Adama Ochenkowskiego i opiece pedagogów: Danielowi Zarębie oraz Iwonie Mościckiej.

Zajęcia odbywały się na terenie 15.Mazurskiego Batalionu Saperów pod czujnym okiem instruktorów z tejże jednostki. Uczniowie podczas czterodniowych zmagań poczuli smak życia prawdziwych żołnierzy. W codzienny plan dnia wpisała się pobudka o 6 rano, zaprawa poranna, apele, porządki w miejscu zakwaterowania, instruktaże do zajęć następnych oraz capstrzyk. Uczniowie zwiedzali miejsca pamięci związane z historią i tradycją 15 batalionu saperów. W parku sprzętu technicznego młodzież zapoznała się między innymi z budową i danymi technicznymi: robota saperskiego, transportera opancerzonego Rosomak, bojowego wozu piechoty, pojazdu saperskiego Topola-S, mostu BLG, koparko-ładowarki UMI, wozu zabezpieczenia technicznego. Na punktach nauczania kadeci poznali: budowę broni strzeleckiej - rozkładanie i składanie, zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach z zastosowaniem urządzenia AED, uczestniczyli w pokazie sprzętu Patrolu Rozminowywania, ustawiali pojedynczą minę przeciw pancerną, posługiwali się wojskowym wykrywaczem metali wyszukując elementy ukryte przez saperów, pokazie sprzętu wojskowej straży pożarnej. doskonalili elementy musztry indywidualnej i zespołowej (marsz krokiem zwykłym i defiladowym, oddawanie honorów, zaginanie skrzydeł, zachodzenie, odstępowaniei łączenie), ćwiczyli poruszanie się w terenie różnymi sposobami, Młodzież zwiedziła Muzeum Wojska Polskiego i Ziemi Orzyskiej. Uczniowie mieli możliwość obserwować  ćwiczenia praktyczne żołnierzy sprawdzające i doskonalące umiejętności pokonywania szerokiej przeszkody wodnej odbywające się na zbiorniku gdzie ciężkie wozy bojowe typu: PTS, Rosomak, BWP z udziałem mostów BLG przeprawiały się przez wodę z symulacją zatonięcia i podejmowania załogi przez nurków. Młodzież na Rudę - miejsce ćwiczeń dojechała samochodami wojskowymi i z zaciekawieniem obserwowała symulację a następnie prezentację sprzętu pływającego przez instruktorów.

55Oboz Orzysz2019 17Ostatnim punktem obozu był symulator pola walki „ŚNIEŻNIK” w WOSzPWL w Bemowie Piskim , gdzie mając do dyspozycji różne rodzaje broni min.: karabiny wyborowe, granatniki, moździerze, karabinki kbk AK, karabiny maszynowe, Beryle można prowadzić ćwiczenia bojowe przy rozmaitych warunkach terenowych i klimatycznych. Kadeci poznali zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, strzelali do figury bojowej B1, B2, oraz wykonywali ćwiczenia grupowe, doskonalili postawę strzelecką oraz kierowanie ogniem w drużynie

Mimo wojskowej dyscypliny, nikt nie narzekał, zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do szkoły.

 

Serdecznie dziękujemy Dowódcy Radosławowi Bernaciakowi

za pomoc, zaangażowanie i merytoryczność

oraz żołnierzom zawodowym z 15.Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu prowadzącym zajęcia.

Zapraszamy do GALERII