Aktualności

„Do zobaczenia w dorosłym życiu

Na innej drodze, na innym szlaku.”

5KoniecRoku2019 49Dzisiejsze spotkanie głównej mierze poświęcone było pożegnaniu uczniów klas trzecich, którzy po trzech latach nauki w II SLO opuścili szkolne mury. To ostatnia okazja do podsumowania swojej pracy, do refleksji i zadumy.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewania hymnu państwowego, po którym dyrektor szkoły pan Adam Ochenkowski przywitał zgromadzonych gości, byli wśród nich: mjr Sławomir Kośnica z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, ppłk Leszek Ślimak z 8. batalionu radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna, przedstawiciel Komendy Policji w Ostrołęce Daniel Zaręba oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Krystyna Subczyńska. Następnie skierował swoje słowa do absolwentów: „Nadszedł czas rozstania, podsumowania tego, czego nauczyliście się i tego, co przeżyliście. Nadszedł też czas na wskazówki, wspomnienia i przestrogi. Wreszcie nadszedł czas na opuszczenie szkolnych murów i wkroczenie w dorosłe życie.”  Nagrodził uczniów, którzy szczególnie zasłużyli się dobrymi wynikami w ciągu tego etapu edukacyjnego – z  klasy IIIA:  Złotą Tarczę i świadectwo z wyróżnieniem otrzymała Piekarska Klaudia. Listy pochwalne otrzymali: Bialik Marlena (4,73), Ciechowicz Natalia (4,09), Kacprzyk Weronika (4,73), Laskowska Luiza (4,0), Niedźwiecki Damian (4,27), Piekarska Klaudia (4,73), Ptak Albert (4,73), Szczubełek Klaudia (4,18), Wilga Natalia(4,09); klasa IIIB: Kaczyńska Żaneta (4,0), Piórkowski Adam (4,36), Płuciennik Magdalena (4,36), Pragacz  Piotr ( 4,27), Szymołon Jakub ( 4,36), Warych Aleksandra ( 4,18).

Następnie głos zabrali zaproszeni przedstawiciele instytucji mundurowych oraz rady rodziców. Życzyli młodzieży sukcesów, wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz mądrości i nadziei, które niejednokrotnie pozwolą przetrwać trudności dorosłego życia.

Kolejnym elementem uroczystości był montaż słowno- muzyczny z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez młodzież klas I i II pod kierunkiem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Po pięknych recytacjach nastąpiło przekazanie klucza – symbolu władzy szkolnego parlamentu uczniowskiego i zmiana przewodniczącego.  Za godne reprezentowanie braci uczniowskiej podczas ważnych wydarzeń szkolnych dyrektor II SLO podziękował uczniowi klasy IIIB Jakubowi Szymołonowi oraz pogratulował nowej przewodniczącej uczennicy klasy IA Patrycji Smółkowskiej .

5KoniecRoku2019 6Dalsza część apelu dedykowana była abiturientom, w imieniu, których głos zabrali uczniowie klas IIIA i IIIB. Pojawiły się słowa zadumy i niepewności co do dalszej i trudniejszej już drogi,  którą trzeba zacząć kroczyć. Uczniowie klas drugich również wystosowali kilka słów, cytując Jana Pawła II„ Czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz. To lepsze niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swą młodość i gubić wielki skarb, wielki niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś Ty sam – każdy, każda.” Życzymy Wam radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzymy niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami i symbolicznymi kwiatami dla nauczycieli.

Zapraszamy do GALERII