Aktualności

4Okregowy 213 stycznia 2020r. uczniowie naszej szkoły z klasy IA uczestniczyli w wycieczce do Sądu Rejonowego w Ostrołęce. Sędzia Pan. Marcin Korajczyk przedstawił młodzieży zasady funkcjonowania sądownictwa.

Młodzież miała możliwość obejrzenia sali sądowej, zajęcia miejsca zarówno przy stole sędziowskim, jak i ławie oskarżonych, poznała pracę sędziego, ławnika, prokuratora, adwokata, oraz radcy prawnego.

Uczniowie z uwagą oglądali przebieg rozprawy dotyczącej wybuchu w zakładzie produkcyjnym z wypadkiem. Słuchali także ogłoszenia wyroku w sprawie o handel narkotykami -jak duże są konsekwencje za nieprzestrzeganie prawa.

4Okregowy 4Sędzia przewodniczący rozprawie Pan Marek Konrad w komentarzach, wyjaśniał odpowiedzialną pracę wymiaru sprawiedliwości oraz uzasadnił sankcje karne za popełniane przestępstwa. Przeprowadził z uczniami pogadankę o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotykać się w codziennym życiu i ich skutkach. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące procesu oraz pracy sądowniczej.

Serdecznie dziękujemy Panom Marcinowi Korajczykowi oraz Markowi Konradowi–Sędziom Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Ostrołęce za umożliwienie uczestniczenia w rozprawie sądowej.

Zapraszamy do GALERII