Aktualności

4Stypendium2019 7Najzdolniejsza uczennica naszej szkoły z kl. IIa Julia PRUSIK (stoi w mundurze) w dniu 10.12.2019r. w Wyszkowie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im.Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

Z ostrołęckich szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych zostało 10 uczniów, z delegatury ostrołęckiej 42 stypendystów. Zdobycie wymarzonego stypendium nie było łatwe.

-Do osiągnięcia takich wysokich wyników konieczna jest systematyczność, pracowitość, dyscyplina, nieustanna nauka i praca w osiąganiu sukcesów- mówiła Dorota Skrzypek, I mazowiecki wicekurator oświaty - "do osiągnięcia takich wysokich wyników konieczna jest systematyczność, pracowitość, dyscyplina, nieustanna walka z własnymi ograniczeniami i słabościami, w końcu każdy z nas lubi wypoczywać, bawić się, szczególnie Wy, gdyż jesteście bardzo młodymi osobami". Gratulowała nagrodzonym uzyskania stypendium i przekazała gorące pozdrowienia od Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP.

Każda szkoła mogła zgłosić tylko jednego kandydata z najwyższą średnią ocen, ale nie niższą niż 4,75 lub odznaczającego się szczególnym uzdolnieniem w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Julia w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała średnią ocen 5,17 i oprócz tej nagrody została uhonorowana przez Kapitułę Toniego Halika szkolną nagrodą - wakacyjnym wyjazdem zagranicznym do Londynu na kurs językowy. Ponadto otrzymała Złotą Odznakę "Prymus Szkoły", Złotą Tarczę oraz nagrodę I stopnia Rady Rodziców. Julii nagrodę wręczała Pani Dorota Skrzypek- I mazowiecki wicekurator oświaty oraz Pani Anna Gocłowska- dyrektor wydziału oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki.

 

Zapraszamy do Galerii