Aktualności

Rodzina polonijna2019 33Kolejny dzień wizyty uczniów ze szkoły w Trokach na Litwie w Polsce i młodzieży z II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika upłynął na wspólnym warsztatowym spotkaniu w Centrum Natura. Pierwszym jego elementem było obejrzenie filmu o historii naszego miasta, rodzeniu się, wzniosłych i tragicznych momentach. Interesujący dokument zobrazował początki Ostrołęki mające miejsce już w wieku XII w., potem czasy potopu szwedzkiego i walk toczonych w jej rejonach. Wspomniane zostały losy udziału Polaków w wojnie z 1807r., która została upamiętniona na Łuku Triumfalnym w Paryżu, a na mocy pokoju w Tylży, kiedy to zostało utworzone Księstwo Warszawskie, Ostrołęka stała się miastem powiatowym. Przypomniana została również wielka bitwa pod Ostrołęką, która miała wpływ na przebieg powstania listopadowego. Historia miasta związana jest także z obecnością Żydów, których los został tragicznie rozwiązany podczas II wojny światowej. Po wojnie Ostrołęka rozrastała się dość prężnie, zyskując miano miasta wojewódzkiego.

Po emisji filmu uczniowie szkoły w Trokach opowiadali o swoich przodkach i przeszłości ich rodzin. O godzinie 11 rozpoczęły się warsztaty teatralne, które zapoczątkowane zostały filmem przedstawiającym postać wielkiego romantycznego twórcy Adama Mickiewicza. Następnie młodzież została podzielona na cztery grupy i wraz z opiekunami przygotowała współczesną wersję ballady „Świtezianka”. Po kilkudziesięciu minutach zaprezentowała parafrazę romantycznego tekstu Mickiewicza. Występy uczniów potwierdziły ich bogatą wyobraźnię i aktorskie talenty.

Zwieńczeniem dzisiejszego integracyjnego spotkania było wspólne zdjęcie z udziałem uczniów obu szkół.

W godzinach popołudniowych młodzież z Litwy na terenie Multimedialnego Centrum Natura uczestniczyła w warsztatach regionalnych oraz pokazach filmów 3D, pt."Życie suma".

Zapraszamy do Galerii