Aktualności

MRMW dniu 21.02.2019r. w ratuszu miasta Ostrołęki odbyła się robocza sesja Młodzieżowej Rady Miasta z udziałem uczniów z ostrołęckich szkół. Z naszej szkoły uczestniczyli: Julia Klimaszewska i Patryk Witkowski z kl.Ia. Podczas niej przedstawiono doradcę ds. młodzieży pana Jacka Łubę, do którego możemy zgłaszać propozycje i pomysły służące sprawnemu rozwiązywaniu naszych problemów. Spotkanie prowadzili również pan Jakub Frydryk i pan Paweł Niewiadomski. Zapoznano nas także z projektem ordynacji wyborczej, projektem uchwały powołującej Młodzieżową Radę Miasta oraz projektem statutu MRM. Młodzież zwróciła uwagę na istniejące bariery między uczniami szkół w mieście i zaproponowała sposoby na lepszą integrację, m.in. podczas zawodów sportowych czy kiermaszów szkolnych. Pojawiła się także propozycja wymiany doświadczeń między seniorami a młodzieżą. Inicjatywa ta miałaby na celu zwiększenie udziału w życiu miasta seniorów. Zgłoszono również pomysł współpracy ostrołęckiej młodzieży z radami młodzieżowymi innych miast w kraju.

Cieszę, że mogłam uczestniczyć w pierwszym spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Mam nadzieję, że będę miała wpływ na decyzje podejmowane w sprawach młodzieży w Ostrołęce.