Aktualności

wagaW bieżącym roku szkolnym Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie została zorganizowana w 16 Komitetach Okręgowych, w eliminacjach szkolnych wzięło udział 1830 uczniów ze 193 szkół licealnych. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się 301 uczestników ze 84 szkół. Eliminacje okręgowe odbyły się w 16 Komitetach Okręgowych: Białystok, Gdańsk, Katowicach, Kielce, Kraków, Skierniewice, Olsztyn, Opole, Warszawa, Poznań, Szczecin, Toruń, Wrocław, Lublin, Zielona Góra, Przemyśl. Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny przy II Społecznym LO im. Toniego Halika w Ostrołęce pod przewodnictwem dyrektora szkoły Adama Ochenkowskiego. Patronat organizacyjny nad olimpiadą sprawują: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W dniu 23 lutego 2019 r. we wszystkich Komitetach w Polsce odbyły się eliminacje okręgowe XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. W wyniku eliminacji okręgowych w warszawskim Okręgu, w których brało udział 32 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych, zakwalifikowało się 19 uczestników. Eliminacje okręgowe polegały w I.etapie na rozwiązaniu testu wiedzy prawniczej. Konsultantem merytorycznym był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Najlepsi uczestnicy, którzy otrzymali co najmniej 20 pkt. spośród 30 możliwych do zdobycia, przeszli do II.etapu, czyli do napisania wypracowania na temat: Referendum ogólnonarodowe i lokalne w systemie prawnym RP – wyjaśnij pojęcia: referendum i system prawny; podaj podstawy prawne; scharakteryzuj referendum ogólnonarodowe i lokalne; oceń znaczenie referendum dla III RP.

Do eliminacji centralnych z naszego Okręgu zakwalifikowali się:

1) Przemysław Mroczkowski – II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce

2) Tymon Przemysław Radzik – IV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

Eliminacje centralne ( finałowe ) odbędą się 30 marca 2019 r. o godz.8.00 w Ostrołęce w siedzibie Komitetu Głównego przy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im.Toniego Halika w Ostrołęce.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej www.olimpiadaprawa.pl