Aktualności

888StypendiumPrezesaRM2018 3Najzdolniejszy uczeń naszej szkoły z klasy IIA Przemysław Mroczkowski w dniu 29.11.2018r. w Ostrołęce otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Z ostrołęckich szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych zostało dziesięcioro uczniów, z delegatury ostrołęckiej 43 uczniów. Zdobycie wymarzonego stypendium nie było łatwe.

-Do osiągnięcia takich wysokich wyników konieczna jest systematyczność, pracowitość, dyscyplina, nieustanna nauka i praca w osiąganiu sukcesów - mówiła Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty - do osiągnięcia takich wysokich wyników konieczna jest systematyczność, pracowitość, dyscyplina, nieustanna walka z własnymi ograniczeniami i słabościami, w końcu każdy z nas lubi wypoczywać, bawić się, szczególnie Wy, gdyż jesteście bardzo młodymi osobami. Gratulowała nagrodzonym uzyskania stypendium Premiera RP.

Każda szkoła mogła zgłosić tylko jednego kandydata z najwyższą średnią ocen, ale nie niższą niż 4,75 lub odznaczającego się szczególnym uzdolnieniem w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Przemek w roku szkolnym 2017/2018 otrzymał średnią ocen 5,26 i oprócz tej nagrody został uhonorowany przez Kapitułę Toniego Halika szkolną nagrodą - wakacyjnym wyjazdem zagranicznym    do Londynu na kurs językowy. Ponadto otrzymał Złotą Odznakę "Prymus Szkoły", Złotą Tarczę oraz nagrodę I stopnia Rady Rodziców. Przemkowi nagrodę wręczała Pani Aurelia Michałowska - mazowiecki kurator oświaty oraz Pan Maciej Kleczkowski - wiceprezydent miasta Ostrołęki.

888StypendiumPrezesaRM2018 2

888StypendiumPrezesaRM2018 1