Aktualności

W dniu 19 listopada 2018r. klasy pierwsze o profilu wojskowo - policyjnym odwiedziły Zakład Karny w Przytułach Starych. Uczniowie zanim weszli na teren zakładu zostali poddani kontroli - bramka i weryfikacji tożsamości. Funkcjonariusz zapoznał uczniów z tradycją i historią służby więziennej, jej podstawowymi zadaniami i strukturą. Młodzież zapoznała się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działania oraz zasadami rekrutacji w szeregi służby więziennej. Z rozmów z pracownikami dotyczących więziennictwa polskiego dowiedzieliśmy się min, jakie są oddziaływania na osoby pozbawione wolności - programy resocjalizacyjne, kulturalno-oświatowe itp. Zwiedzając obiekt Zakładu Karnego, wędrowaliśmy korytarzami, widzieliśmy spacerniak, cele więzienną, ambulatorium, boisko sportowe oraz plac zabaw dla odwiedzających dzieci. Całość zrobiła na młodzieży ogromne wrażenia. Pracownicy Zakładu Karnego prezentowali środki przymusu bezpośredniego, odpowiadali na pytania uczniów dotyczące ich codziennej pracy oraz osadzonych.  

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Zakładu Karnego za umożliwienie zwiedzania najnowocześniejszego w kraju obiektu tego rodzaju służb mundurowych.

Więcej o wizycie uczniów IISLO w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych

88Przytuy Stare ZK 2018 1