Aktualności

9Cyfrowo bezpiecnzi 3W dniu 11  2018 roku, w ramach programu cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie a finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

W auli szkolnej zorganizowano spotkanie edukatora Pani Agnieszki Kacprzyckiej z uczniami szkoły. Spotkanie dotyczyło cyberbezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach czyhających na nich w sieci oraz sposobach zapobiegania tym zagrożeniom.

Kolejnym etapem były trzy warsztaty na wybrane tematy cyberbezpieczeństwa, w których uczestniczyła młodzież. Każdy z warsztatów rozpoczynał się i kończył wypełnieniem przez uczniów quizów wiedzy.

Edukator spotkał się również z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami, zwracając uwagę na pozytywy wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie nauczania, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji.

9Cyfrowo bezpiecnzi 1Ostatnim punktem dnia była prezentacja najważniejszych informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa rodzicom. Podczas zebrania Szkolny Mentor cyberprzemocy – Pan Michał Skwarski przedstawił główne założenia realizowanego programu, korzyści, jak i zagrożenia oraz ryzyko płynące z korzystania z nowych technologii. Podczas spotkania z wychowawcami chętni rodzice otrzymali broszury pt.:”Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie? – poradnik dla rodziców”.

Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie będą służyć zarówno uczniom naszej szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 plakat final cyfrowi