Aktualności

9Oboz Orzysz 2018 62W dniach 26-28.09.2018r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w integracyjnym obozie wojskowym w Orzyszu na terenie 15.Mazurskiego Batalionu Saperów, który odbył się dzięki uprzejmości dowódcy Pana mjr.Radosława Bąka logistyce, pana dyrektora Adama Ochenkowskiego i opiece pedagogów: Iwony Mościckiej, Dalibora Mieszczyńskiego, Rafała Mędelskiego i Jarosława Ptak w ramach edukacji wojskowej. Młodzież zakwaterowana była w Ośrodku "Caritas". Podczas tych kilku dni spędzonych na obiekcie kadeci IISLO mogli poczuć namiastkę żołnierskiego życia: pobudka, zaprawa poranna, dalej toaleta , apel poranny i zajęcia szkoleniowe z musztry (marsz krokiem zwykłym i defiladowym, zwroty w miejscu i marszu, oddawanie honorów), nauka regulaminów i stopni wojskowych, między czasie posiłki i o 22.00 - capstrzyk.

Uczniowie zwiedzali Salę Tradycji, poznali historię i tradycję 15 batalionu saperów. Ogromnym zainteresowaniem9Oboz Orzysz 2018 5 cieszył się pokaz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 15.bsap. W parku sprzętu technicznego młodzież zapoznała się między innymi z budową i danymi technicznymi: transportera opancerzonego Rosomak, bojowego wozu piechoty, czołgu, pojazdu saperskiego Topola-S, koparko-ładowarki UMI, wozu zabezpieczenia technicznego, żołnierze rozłożyli most BLG.

Na punktach nauczania kadeci poznali: budowę broni strzeleckiej, rozkładanie i składanie, uczyli się strzelania z wykorzystaniem urządzenia szkoleniowego "Cyklop"; poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, uczestniczyli w pokazie sprzętu Patrolu Rozminowywania i ustawianiu pojedynczej miny przeciw pancernej, Młodzież ćwiczyła m.in. określanie kierunków świata, poznała istotę orientowania się w terenie bez mapy, odbyła marsz na azymut, nauczyła zasad określania swojego położenia w terenie, oraz przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego.

9Oboz Orzysz 2018 71Ostatnim punktem obozu był symulator pola walki „ŚNIEŻNIK” , gdzie mając do dyspozycji ok. 30 rodzajów broni min.: karabiny wyborowe, granatniki, moździerze, karabinki kbk AK, karabiny maszynowe, Beryle można prowadzić ćwiczenia bojowe przy rozmaitych warunkach terenowych i klimatycznych.

Trzy dni minęły bardzo szybko, mimo wojskowej dyscypliny, nikt nie narzekał, zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do szkoły.

 

Serdecznie dziękujemy Dowódcy mjr. Radosławowi Bąkowi

za pomoc, zaangażowanie i merytoryczność

oraz żołnierzom zawodowym z 15.Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu prowadzącym zajęcia.

Zapraszamy do GALERII         15. Mazurski batalion saperów