Aktualności

9Rozpoczecie roku2018 2019 25Po dwóch miesiącach beztroskiego wypoczynku uczniowie II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika rozpoczęli rok szkolny 2018/2019. O godz. 830 w Sanktuarium pw.Świętego Antoniego Padewskiego zebrali się na Mszy św., a o godz. 930 w sali gimnastycznej naszego liceum. Po odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły pan Adam Ochenkowski przywitał zaproszonych gości: pana płk. Andrzeja Wasielewskiego – dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, pana st.sierż. Mariusza Alickiego – przedstawiciela d-cy 15. Mazurskiego Batalionu Saperów w Orzyszu, pana mjr Radosława Bąka, przedstawiciela d-cy 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu k/Szczytna pana ppłk Leszka Ślimaka, pana Pawła Kaczmarczyka oraz pana Daniela Zarębę – przedstawiciela Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce. Powitał również wszystkich uczniów, a w szczególności klasy pierwsze, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Przedstawił nowo zatrudnionych nauczycieli: panią Karolinę Borkowską- nauczyciela języka polskiego, panią Ilonę Mieszczyńską – nauczyciela chemii, panią Małgorzatę Pardę – nauczyciela geografii, panią Ewelinę Bieluch- nauczyciela matematyki oraz pana Jarosława Ptaka – nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji artystycznej (muzyki). Następnie w słowach skierowanych do młodzieży mówił o umiejętności wytyczania nowych celów i cierpliwości w ich osiąganiu, wytrwałości w często trudnych momentach życia. Zacytował myśl Cycerona, aktualną od czasów antycznych do dziś: „Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej skorzystać”.

Kolejnym elementem akademii było ślubowanie nauczycieli mianowanych: pani Darii Persy-Lendy i pana Tomasza Szmitko, którzy w sierpniu tego roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego. Po nauczycielach swoje ślubowanie złożyli przedstawiciele klas pierwszych mundurowych, a wszyscy uczniowie klas rozpoczynających naukę w II SLO odebrali legitymacje szkolne. Ta część uroczystości zakończyła się zabraniem głosu przez przedstawiciela Rady Rodziców panią Krystynę Subczyńską i pana płk. Andrzeja Wasielewskiego – d-cę 5.Mazowieckiej Brygady obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez nauczyciela języka polskiego i młodzież z klas drugich i trzecich. Część artystyczna przede wszystkim poświęcona była 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie w pięknych recytacjach i śpiewie oddali hołd żołnierzom i ludności cywilnej walczącej z okupantem o honor i wolność ojczyzny. Następnie przekazali kilka słusznych rad i sugestii, by łatwiej było przetrwać kolejny rok nauki.

Pierwszy dzień w szkole zakończył się spotkaniem wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych.

Zapraszamy do GALERII